a-

a-
[ə-]
pref вживається як префікс (внаслідок послаблення первісного прийменника on)
1) в предикативних прикметниках і прислівниках

abed — в лі́жку

afloat — на воді́

afoot — пі́шки

alive — живи́й

ashore — на бе́рег

2) у виразах типу

to go abegging — піти́ же́брати (старцюва́ти)

to go ahunting — вируша́ти (йти) на полюва́ння


English-Ukrainian transcription dictionary . 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”